MOOVE_smart-city.jpg

INTELLIGENTA STÄDER OCH SAMMANHÄNGANDE LÖSNINGAR

DÄR DET FINNS UTRYMME FÖR BÅDE VISTELSE OCH TRAFIK

Tätare bebyggelse, mera trafik och flera människor på mindre utrymme kräver intelligenta lösningar. VEKSØ finns med när det handlar om att utforma framtidens Smart Cities. Vi fokuserar på hela stadsmiljön och utvecklar löpande nya produkter och lösningar som kan bidra till att säkerställa bärkraftiga svar på en värld i förändring.

Smart_city_projektstyring.jpg

INTELLIGENT PROJEKTSTYRNING

SAMARBETE OCH KREATIVITET

Utvecklingen at intelligenta stadsmiljöer kan vara en komplex storhet. Man ska t.ex. ta hänsyn till både trafik, arkitektur, miljö och människornas trygghet. Och det finns sällan en facitlista man kan slå upp i och se det färdiga resultatet i förväg. Därför väljer många kunder att gå in i ett kreativt samarbete med VEKSØ för att utveckla det perfekta projektet som uppfyller behovet. Här upplever de en tät dialog, en säker projektstyrning och en garanti för unika lösningar.

Läs mer om vår projektstyrning här

INTELLIGENTA LÖSNINGAR

Dina nerladdningar

  • {{item.FileExtension}} - {{item.Name}}
 Ladda ner alla