IMG_2239.JPG

ESTETIK OCH TILLGÄNGLIGHET I PERFEKT SYMBIOS

SPÅRVÄG CITY STOCKHOLM VÄDERSKYDD

Veksö är stolta konstruktörer och producenter av hållplatsutrustning till Stockholms Läns Landstings projekt Spårväg City. Samarbetet med arkitekten Jonas Bohlin (med Dinelljohansson som konsulter) tog fart under hösten 2014 och redan i Augusti 2015 hade Stockholms stad sin första hållplats i denna serie öppnad för trafik på Strandvägen/Styrmansgatan. Idag är även Kungsträdgården färdigställd.
 
”Vi använde sedumtak då hållplatserna står inne i tät kvartersstad och nästan alla byggnader runt omkring tittar ner på hållplatserna. Sedumtaken blir en fin utsikt. När hållplatserna ses från gatunivå så gör även den lilla kanten av växtlighet man ser högst upp en stor skillnad för helhetsintrycket och smälter in väl med kringliggande stadsgrönska.” (Johan Zetterholm, Arkitekt hos DinellJohansson)

Projektstyring_2.jpg

DITT PROJEKT - DIN LÖSNING

KUNDENGAGEMANG

I VEKSÖs projektavdeling sitter Danmarks bästa och mest motiverade team av kompetenta rådgivare, vilka också är helt klara till att gå i dialog med dig om en lösning som just passar till ditt unika projekt. Vi har mer än 60 års erfarenhet kring:  kundengagemang, projekt- og produktutveckling. Vi tillsammans med våra kunder ser till så att era ideèr kring en möjlighet utvecklas till en verklighet . Vi vill mer än gärna hjälpa till.
Slå oss gärna ett samtal redan i dag, eller läs mera här på sidan om vad vi kan erbjuda er. Visste ni till exempel att vi kan erbjuda er montagehjälp utav våra produkter av våra egna anställda montörer inom Veksö

FOKUS PÅ DITT BEHOV

Vår största ambition är: Det är att ditt projekt, blir ett lyckat projekt.
- vi brinner för våra breda kompetens och vår många års erfarenheter, som vi mer än gärna vill dela med oss av.

Projektstyring_3.jpg

VAD HANDLAR DET OM?

LÖSNINGAR

Oberoende om dina behov handlar om att tillgodose en specifik design, kvalité och dess funktionalitet. Så vill vi säga att det inte är ofta som vi inte kan tillgodose våra kunder med dess behov. VEKSÖ och vår projektavdelning skräddarsyr lösningen. Från diskussion fram  till den färdiga produkten så är vi högst delaktigta till att få vara rådgivare fram till den bästa lösningen. Tillsammans med er ”våra kunder” så skapar vi den bästa lösningen som ert behov ställer på produkten och det samlade projektet som ni står inför att vilja utveckla.

Anpassa vår standard eller framtagande av nya produkter?
Vid några tillfälle kan det vara en fördel för dig, att en slutlig lösning kan ske med en tillpassning av en standard-produkt. På det sett, så får du maximal använt våra redan utvecklade erfarenheter.
Men i andra tillfälle kan krav och önskemål ske till att använda andra materialer, design och ekonomi vara så specifikt, att ni är i behov för en speciallösning.

VI UTVECKLAR PROJEKT
Ensamma… eller i tät dialog med byggherren, med rådgivaren och med arkitekten.

Aros-shelter-Trafikplads-Aarhus-01.jpg

HUR GÖR VI?

SAMARBETE

VEKSÖs projektavdelning deltar i alla tänkbara former till samarbete. Det är viktigt för oss att vi får leverera den bästa prestandan oavsett när vi blir inbjudna till diskussion. Några gånger är våra roller klart definierade på förhand, andra gånger uppstår den rätta samarbetsformen under projektets framfart. Vissa gånger ingår vi i färdig-designade projekt. Andra gånger blir vi ombedda att styra utvecklingsprocessen från A-Ö. Vår erfarenhet säger att den bästa produkten och lösning uppstår där vi så tidigt som möjligt får delta kring era idéer. Samarbeta handlar för oss om en god dialog hela vägen från start till mål.

Optimerar processen
Med VEKSÖ som totalleverantör får du en smidig och effektiv process, det sparar dig både tid och pengar.

SPECIALLÖSNINGAR

Dina nerladdningar

  • {{item.FileExtension}} - {{item.Name}}
 Ladda ner alla