BÄRKRAFTIG TRANSPORT

CYKLING

VEKSØs fokus på cykling har rötter långt tillbaka i företagets historia. Läs om hur det hela startade här.

Det har skett en markant utveckling inom cyklingen sedan VEKSØ tillverkade de första cykelställen på 1950-talet. I synnerhet inom de senaste 10 åren, där den ständigt ökande fokuseringen på CO2-reduktion och utveckling av bärkraftiga städer har placerat cykeln som ett av de centrala transportmedlen i en bärkraftig stad.

För VEKSØ är utvecklingen av lösningar för den bärkraftiga stadsmiljön en naturlig förlängning av företagets stora erfarenhet och mångåriga kunskap om bra cykelparkering. VEKSØs produktprogram för cykling omfattar i dag ett mycket brett sortiment av lösningar som gör det attraktivt att vara cyklist.

Vår kunskap om cykling betyder att VEKSØ är en mycket värdefull samarbetspartner för alla som vill främja cyklingen och skapa städer och arbetsplatser som tillgodoser cyklisterna.

VEKSØ cyklistprodukter

 

CED 16763941432 B2dcacf08f O Low

UTLANDET TITTAR PÅ DANSKA LÖSNINGAR

CYCLING EMBASSY OF DENMARK

VEKSØ är medgrundare av den danska cykelambassaden, Cycling Embassy of Denmark, som upprättades i januari 2009.

Cycling Embassy of Denmark är ett nätverk av några av de främsta aktörerna inom dansk cykelkunskap och danska cykellösningar. Medlemmarna består av privata företag, lokala myndigheter och icke-statliga organisationer som arbetar tillsammans för att främja cyklingen och att förmedla dansk cykelkunskap och kunskaper till både in- och utland.

Gå till CED här.

 

Dina nerladdningar

  • {{item.FileExtension}} - {{item.Name}}
 Ladda ner alla