Green Network Standardlogo Groen

MILJÖ, ARBETSMILJÖ OCH SOCIALT ENGAGEMANG

FÖRETAGETS ANSVAR

Hos VEKSØ tror vi att det är möjligt att driva ett framgångsrikt företag som baseras på bärkraftig tillväxt. Vi arbetar därför aktivt och seriöst med att minska vår miljöpåverkan på omgivningarna samt med att förbättra vår arbetsmiljö och vårt sociala engagemang.

VEKSØ har sedan 2004 hållit Green Network-diplom för att visa särskilt samhällsansvar inom miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar.

Green Network-diplom

Med medlemskapet har vi åtagit oss att löpande optimera vår energiförsörjning samt att minska vår energiförbrukning. Vi är medvetna om materialval, om energiförbrukning i samband med utveckling av nya produkter, och vi anpassar oss kontinuerligt till marknadens miljökrav.

Se övriga diplom och kvalitetsgodkännanden här.

Dina nerladdningar

  • {{item.FileExtension}} - {{item.Name}}
 Ladda ner alla