VEKSØ Nordenvej

MARKNADSLEDARE FÖR STADSMILJÖINVENTARIER

OM VEKSØ

VEKSØ är en av Skandinaviens ledande aktörer när det gäller design, tillverkning och försäljning av möbler för stadsmiljö, produkter för cykelparkering, hållplatsutrustning och belysning. Företaget sysselsätter ca 100 medarbetare och är representerat i en rad europeiska länder med showroom i Stockholm, samt tillverkning i egen regi i Danmark och Lettland. Huvudkontoret finns i Fredericia i Danmark.

BÄRKRAFTIGA STÄDER OCH DET GODA STADSLIVET

NU OCH I FRAMTIDEN

Hos VEKSØ delar vi alla samma passion: att skapa stadsmiljöer där människor tycker om att vara. 

Våra städer utvecklar sig dock hela tiden. En av de största tendenserna i vår tid är den allt snabbare urbaniseringen, som ställer ständigt nya krav på sättet vi utformar våra städer. Tätare bebyggelse, mer trafik och flera människor på en begränsad yta ökar efterfrågan på intelligenta och bärkraftiga produkter, tjänster och prestationer för stadsmiljön. 

Vi utvecklar därför hela tiden nya produkter, nya funktioner och ny teknik som stöttar utvecklingen av framtidens bärkraftiga städer. Och det sker alltid i dialog med våra kunder och i nära samarbete med ledande designers och arkitekter.

Designlösningar för bärkraftiga städer

STADSMILJÖ, BELYSNING, CYKLING OCH MOBILITET

FOKUS PÅ HELA STADSMILJÖN

Hos VEKSØ har vi fokus på hela stadsmiljön när vi utvecklar. Vi strävar efter att skapa eleganta och funktionella lösningar för folk som vill använda staden och njuta av stadslivet – kanske från en bänk i parken en solskensdag, i skydd för regnet vid busshållplatsen eller när cykeln ska parkeras. Stadsmiljöinventarier är många saker. Vi vill gärna skapa ett sammanhang, och vi vill gärna gå hela vägen runt.

Stadsmiljö
En bra och funktionell design skapar värde i stadsmiljön. VEKSØ har ett mycket brett program av designade stadsmiljömöbler som gör det lättare att skapa sammanhängande lösningar och som är med att skapa attraktiva stadsmiljöer med möjligheter som finns där för att användas. Gå till produktlösningar här.

Belysning
Ljus skapar liv – både ute och inne. Upplysta gator och platser inbjuder till vistelse och skapar trygghet. Inomhusbelysning skapar ramar om livets många aktiviteter, dag och natt. VEKSØs belysningsprogram omfattar både inomhus- och utomhusbelysning. Gå till produktlösningar här.

Cykling
Cyklistvänliga stadsmiljöer gör det lättare och mer attraktivt att vara cyklist. VEKSØ arbetar i dag på många fronter med att främja cyklingen. Produkter för cykling och utveckling av tekniska servicelösningar är en sida av saken, mobilitetsrådgivning en annan. Gå till produktlösningar här.

Mobilitet
VEKSØ har en egen mobilitetsavdelning med några av Danmarks mest erfarna konsulter inom mobility management. De ger råd till privata företag, organisationer och offentliga myndigheter om vad och hur man gör för att få flera att gå, cykla, samköra eller använda kollektiva transportmedel. Gå till VEKSØ Mobility här.

 

 

 

EN DEL AV FAMILJEN

NRGi

VEKSØ har sedan 2008 varit en del av NRGi-koncernen, ett konsumentägt energiföretag med ca 1 200 medarbetare.

NRGi fokuserar på att främja smart stadsutveckling med tjänster inom infrastruktur, rådgivning, installation och försäljning av produkter.

Dina nerladdningar

  • {{item.FileExtension}} - {{item.Name}}
 Ladda ner alla